تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ضرورت یاد مرگ
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿ضرورت یاد مرگ

 

شنبه 1 بهمن 1384

خطبه ی ۲۳۰.

۱.مرگ نابود کننده ی لذت ها و تیره کننده ی خواهش های نفسانی است.

۲. مرگ دور کننده ی اهداف شماست.

۳.مرگ دیدار کننده ای دوست نداشتنی.

۴.مرگ هماوردی شکست ناپذیر و کینه توزی است.

۵.مرگ بازخواست نمی شود.

۶.مرگ دام های خود را به دست و پای شما آویخته.

۷.بسیار نزدیک است که سایه های مرگ و شدت دردهای آشما را فرا گیرد.

۸. مرگ به شما هجوم می آورد.

۹. مرگ گفتگوهای شما را خاموش و جمعیت شما را پراکنده می کند.