تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - راه استگاری
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿راه استگاری

 

شنبه 1 بهمن 1384

خطبه ی۲۱

۱.قیامت پیش روی شماست.

۲.مرگ در پشت سر شما را می راند.

۳. همانا آنان که رفتنددر اتظار رسیدن شما هستند.