تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - پنهانی بودن اسرار مرگ
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿پنهانی بودن اسرار مرگ

 

شنبه 1 بهمن 1384

۱.هر آنچه که مردگان دیدند اگر شما می دیدید ناشکیبا بودید.

۲.هر آنچه که آن ها مشاهده کردند بر شما پوشیده است.

۳.اگر به درستی بنگرید حقیقت را به شما نیز نشان می دهند.

۴.اگر شنوای خوبی باشید ندای حق رامی شنوید.

۵.پس از فرشتگان تنها انسان فرمان خدا را ابلاغ می کند.