تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اوصاف دنیا
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اوصاف دنیا

 

شنبه 15 بهمن 1384

خطبه ی ۵۲

۱.آگاه باشید که دنیا وداع خویش را اعلام میکند.

۲.خوبی های دنیا زودگذر است.

۳.دنیا همه ی افراد را به سوی نابودشدن می کشاند.

۴.دنیا همسایگانش را به سوی مرگ می کشاند.

۵.دنیا در تغیر و تحول است.

۶.ای بندگان خدا دنیا فانی است.

۷.مپنداریدکه عمر بلند  خواهید داشت.