تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اوصاف ستمگران در قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اوصاف ستمگران در قیامت

 

دوشنبه 1 اسفند 1384

خطبه ی۱۶۲

۱.ستمگران یار و یاوری ندارند .

۲.کسی عذر ستمگران را نمی خواهد.

۳.جایگاه آنان دوزخ است .

۴.جایگاه آنان قعر دوزخ است.