تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - خطبه ۱۰۶
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿خطبه ۱۰۶

 

شنبه 20 اسفند 1384

موضوع: مسابقه نهایی

۱-مرگ  پایان مسابقه دنیاست

۲- دنیا محل تمرین است

۳- قیامت مرکز اجتماع برای مسابقه نهایی است

۴- جایزه این مسابقه بهشت است