تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - وصف حال افراد در قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿وصف حال افراد در قیامت

 

شنبه 20 اسفند 1384

خطبه ی :۱۰۹

۱.افراد بلاهایی که انتظار آن را ندارندبه سرشان فرو میآید .

۲.دنیایی را که جاویدان می پنداشتند از آن ها جدا شد.

۳.آنچه در آخرت وعده داده به آن می رسید .

۴.در فیامت آنچه بر آنان فرود می آید وصف ناشدنی است.