تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - پیشتاز به سوی مرگ
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿پیشتاز به سوی مرگ

 

شنبه 20 اسفند 1384

خطبه ی :۳۳۲

۱.هر لحظه منتظر مرگ باشید.

۲.تا مرگ فرا نرسیده خود را با اعمال نیک مجهز کنید.

۳.قیامت پایان کار است.

۴.برای انسان نادان مرگ درس عبرتی است.

۵.مرگ برای انسان عاقل به عنوان پند دهنده است.

۶.بترسید از خدا که همانا دنیا شما را نابود میکند.

۷.قیامت در حال آمدن است.