تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - وصف حال بنی امیه در قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿وصف حال بنی امیه در قیامت

 

شنبه 20 اسفند 1384

خطبه ی :۱۶۴

۱.خداوند میان انسان ها الفت و دوستی برقرار می کند.

۲.افراد را مانند ابر های به هم فشرده به یکدیگر پیوند می دهد.

۳.آن گاه میان افراد در هایی از فتح و پیروزی می گشاید.

۴.و خداوند از محل قیامتشان همچون سیلی محکمی به سوی دو جنت هجوم می آورند .(قوم بنی امیه)