تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - توصیف قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿توصیف قیامت

 

شنبه 27 اسفند 1384

خطبه ی ۸۲

۱.قیامت نزدیک است

۲.در آن زمان که روزها از میان میرود (قیامت نزدیک است).

۳.در آن زمان است که همه ی انسانها را از قبر بیرون میآورند.

۴.انسانها در روز قیامت با سرعت رهسپارانند.

۵.در آ» زمان چشم با دقت نظاره گر همه ی آنها است.

۶.در قیامت است که همه لباس خاری و ناتوانی را به تن دارند.