تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - تصور مردم از قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿تصور مردم از قیامت

 

شنبه 19 فروردین 1385

خطبه ی۴۲

۱.برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندان و هوا خواهانی است .

۲.در روز قیامت هر فرزندی به مادرش ملحق میشود .

۳.دنیا روز عمل و آخرت روز حساب است.