تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - نشانه های قیامت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿نشانه های قیامت

 

شنبه 19 فروردین 1385

خطبه ی۲۸

۱.انسان ها بعد از ستایش خداوند و درود بر پیامبر او به دنیا پشت کردند.

۲.آخرت وسیله ی علامت هایی که از آن دیده می شود به سوی ما نظر می افکند.

۳.آگاه باشید که امروز به راتی زمان آمادگی برای مسابقه و فردای قیامت روز مسابقه است.

۴.برنده شدن در مسابقه ای که جایزه ی آن بهشت است.