تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - اوصاف خالق معاد
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿اوصاف خالق معاد

 

شنبه 19 فروردین 1385

نامه ی ۳۱

۱. مالک و صاحب حیات اختیار مرگ را دارد.

۲.آفریننده ی مرگ آورنده نیز هست.

۳.آنکه فانی می سازد همان است که زنده می سازد (برای حساب قیامت)

۴.خداوند دنیای انسان را در طبیعت قرار داده است.

۵.دنیا نعمت و آسایش است یا رنج و آزمایش.

۶.در روز معاد به پاداش و کیفر اعمال خود می رسیم به آنچه خدا می داند و ما نمی دانیم .

۷.کسی توشه ی قیامت کسی را حمل نمی کند .

۸.توشه ی آخرت خود را امروز که تواناییم محیا کن باشد زمانی این توانایی را بجویی آن را نیابی .