تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - توشه ی آخرت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿توشه ی آخرت

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

نامه ی۷۱

۱.انسانها باید از هوای نفس خود پیروی نکنند.

۲.برای آخرت خود توشه و ذخیره ای آماده سازند.

۳.ای انسان دنیایت را آباد می کنی با ویران نمودن آخرت خویش.