تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حكمت۴۳۳
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿ حكمت۴۳۳

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385
بزرگترین حسرت و پشیمانی در روز قیامت آن است که جز راهی که خدا دستور داده  مالی به دست آورد ( از راه حرام) فردی مال دیگری را به ارث برده و در راه اطاعت خدای سبحان انفاق کرده است.در نتیجه چنین فردی به وسیله ی این مالی که انفاق کرده است داخل بهشت می شود. وآن کس که مال مزبور را از راه حرام به دست آورده داخل جهنم می شود.