تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت ۲۹
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿ حکمت ۲۹

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385
هنگامی که زندگی را پشت سر می گذاری  و مرگ به تو روی می آورد پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود.