تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت ۳۰
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت ۳۰

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385

هر که با مردم فاسق دشمنی ورزد و در راه خدا به خشم آید خدا نیز برای او در برابر دشمن به خشم می آید و در روز قیامت او را خشنود می سازد.