تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت ۳۱
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت ۳۱

 

شنبه 2 اردیبهشت 1385
آن انسانی که از آنچه در برابر رویش قرار دارد بترسد به پشت سر خود باز می گردد نه در دنیا نه در آخرت به جلو نمی رود و به جایی نمی رسد هر انسانی که در شک خود دو دل باشد و نتواند به کاری مصمم شود و گوشه های سم پای شیاطین وسوسه کنند او را پایمال می سازد و از میان می برد چنین انسانی از سعادت در دنیا و آخرت محروم می شود آنگه در برابرامور هلاک کننده ی دنیا و آخرت تسلیم شود هم در دنیا و هم در آخرت هلاک می گردد.