تبلیغات
معاد در نهج البلاغه
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿

 

شنبه 9 اردیبهشت 1385

حکمت7

درود خدا بر او فرمود:صدقه دادن دارویی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در یش روی آنان جلوه گر است.