تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت

 

شنبه 9 اردیبهشت 1385

حکمت ۴۴

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد برای حسابرسی قیامت کار کند با قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد.