تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت ۳۹
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت ۳۹

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

خردمند باید در سه چیز حرکت کند .

کسب حلال برای تامین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت های حلال