تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - حکمت ۲۸
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿حکمت ۲۸

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
زمانی که تو در حال پشت کردن به دنیاهستی و مرگ در حال رو کردن به توست پس چه شتابان است رسیدن  تو  و مرگ  به یکدیگر