تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۲۴۱
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۲۴۱

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
روز انتقام مظوم از ظالم (یعنی روز قیامت) از روز ظلم ظالم بر مظلوم شدید تر و سخت تر است.