تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۳
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۳

 

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385