تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - ۷
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿۷

 

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385

یا حسین