تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - خطبه ها۴۴
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿ خطبه ها۴۴

 

چهارشنبه 3 خرداد 1385
خوشا به حال کسیکه بیاد معاد باشد . و برایروز حساب عمل کند.و بمقدار کفایت قناعت نماید . و از خدا راضی باشد .