تبلیغات
معاد در نهج البلاغه - شماره ۳۱
 
شبروان مست ولای تو علی        جان عالم به فدای تو علی


¿شماره ۳۱

 

چهارشنبه 10 خرداد 1385
چنان نیست که هر کس در جستجو باشد به خواسته اش برسد . و هر غائب و پنهانی بازگردد از موارد فساد از بین بردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد است